Regulamin realizacji

1. Zakup Zaproszenia Upominkowego dokonuje się poprzez opłatę równowartości zaproszenia w recepcji lub dokonanie przelewu na wskazane konto.

2. Zaproszenie Upominkowe można zakupić na dowolną kwotę lub usługę.

3. Zaproszenie Upominkowe może być zrealizowane w Salonach na Retkinii przy ul. Armii Krajowej 54. Czas realizacji Zaproszenia Upominkowego wynosi 3 miesiące i  liczony jest od daty wystawienia podanej na Zaproszeniu. W indywidualnych przypadkach i tylko po indywidualnym ustaleniu z Kliniką  istnieje możliwość przedłużenia maksymalnie do 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaproszenie traci ważność.

5. Przy dokonywaniu rezerwacji zabiegu należy poinformować, że formą płatności będzie Zaproszenie Upominkowe o numerze …………….. , który znajduje się z tyłu Zaproszenia.

6. Warunkiem realizacji Zaproszenia Upominkowego jest okazanie go i pozostawienie w recepcji przed wykonanym zabiegiem.

7. Zaproszenie Upominkowe imienne może być wykorzystane również  przez okaziciela.

8. Zaproszenie Upominkowe może być realizowane częściowo, aż do wyczerpania kwoty, na którą zostało wystawione.

9. Jeżeli wartość realizowanej usługi lub zakupu jest mniejsza niż wartość Zaproszenia, różnica nie zostaje wydana.

10. Jeżeli wartość realizowanej usługi lub zakupu przekracza wartość Zaproszenia, jego okaziciel zobowiązany jest do dopłaty różnicy.

11. Zaproszenie Upominkowe w ramach kwoty na jaką zostało zakupione, może być wymienione na inne usługi.

12. Zaproszenie Upominkowe w ramach kwoty na jaką zostało zakupione, może być wymienione na dostępne w Klinikach kosmetyki detaliczne.

13. Zaproszenie Upominkowe nie może być wymienione na gotówkę.

14. Zakupione Upominkowe nie podlega zwrotowi ani wymianie.

15. W przypadku utraty (zagubienia, kradzieży etc.) Zaproszenia Upominkowego Klinika Magnolia nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

16. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią zakupu Zaproszenia.

17. uwaga ważne !  Rezerwacja realizacji powinna być dokonana z min. 24 godzinnym wyprzedzeniem. Odwołanie realizacji zaproszenia również powinno być dokonane z 24 godzinnym wyprzedzeniem w przeciwnym przypadku zaproszenie uznaje się za zrealizowane.

pakiety Open to forma zaproszenia o dowolnej kwocie zadeklarowanej przez kupujęcego do swobodnego wykorzystania przez osobę obdarowaną