Procedura wykonywania zabiegów medycyny estetycznej.

 

W czasie wykonywania zabiegu medycyny estetycznej, na wstępie Pacjent ustala w gabinecie rodzaj korekty estetycznej, przekazuje lekarzowi informacje w zakresie obszarów, które stanowią dla niego dyskomfort i wymagają korekty. Lekarz razem z pacjentem ustala technikę i rodzaj korekty, uzgadniając precyzyjnie, jak będzie wyglądała procedura zabiegowa, miejsca nakłuć oraz ustala jakiego preparatu będzie używał do wykonania zabiegu, informując Pacjenta o tym, że, w zależności od rodzaju problemu, mogą zostać użyte różne preparaty, w różnej ilości .
Przed rozpoczęciem zabiegu Pacjent otrzymuje stosowną ankietę, w której jest zobowiązany do umieszczenia wszystkich informacji związanych ze stanem swojego zdrowia. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza o wszystkich przebytych  chorobach, stosowanych lekach, uczuleniach  bądź innych  problemach zdrowotnych, które mogą być przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu medycyny estetycznej . Zatajenie tych informacji może powodować nieprzewidziane powikłania po zabiegowe, za które będzie odpowiadał pacjent (z uwagi na brak zachowania odpowiedniej staranności przy udzielaniu informacji wywiadu medycznego w ankiecie). Po ustaleniu przebiegu zabiegu pacjentka, w zależności od potrzeby, zostaje znieczulona a następnie specjalista przechodzi do wykonania zabiegu. W tym momencie pacjent może sam zgłosić swoje uwagi i wspólnie konsultować przebieg procedury zabiegowej z lekarzem. Po zakończeniu zabiegu pacjent ocenia z lekarzem poziom zadowolenia z wykonania zabiegu. Jest to moment kiedy można dokonać ostatecznych korekt.

Po uzyskaniu ostatecznego  efektu przeprowadzonej procedury, pacjent zostaje poinformowany o pielęgnacji po zabiegowej, wskazaniach i przeciwwskazaniach dotyczących postępowania po zabiegu. Po zabiegu pacjent otrzymuje stosowną informacje o pielęgnacji przez kolejne 30 dni oraz jeśli jest to konieczne wskazówki jak postępować po zabiegu w okresie dłuższym. Pacjent posiada pełną kontrolę nad ilością podawanego preparatu w trakcie zabiegu oraz jest w pełni świadomy jakiego preparatu lekarz używa w czasie zabiegu. W zależności od przeprowadzonej procedury Pacjent może zostać umówiony na kontrolę po zabiegu w ciągu kolejnych 30 dni. Można wtedy dokonać korekty – jeśli zachodzi taka potrzeba. Jeśli pacjent nie wnosi żadnych zastrzeżeń – procedurę uznajemy za zakończoną.