Otwórz się na piękno

Od lat nasi klienci korzystają z naszych osiągnięć, by cieszyć się pięknem i zadowoleniem z życia.

Udowadniamy, że dzięki wsparciu współczesnej medycyny i nowoczesnym technologiom, można zachować wieczną młodość.


już dziś nie trzeba wyjeżdżać do Paryża, czy Nowego Jorku, żeby znaleźć się w Day Spa świadczącym usługi na najwyższym poziomie. Menu zabiegowe Kliniki Magnolia oferuje światowe hity i pozycje autorskie. Zespół profesjonalistów z uwagą wsłuchuje się w potrzeby klientów, dbając o wyjątkową atmosferę wizyt. Doskonale czują się tu stali klienci, wśród nich znane osoby biznesu i showbiznesu.

UNIKATOWA KONCEPCJA BEAUTY

szczegóły

Jej istotą jest połączenie w jedną, komplementarną całość wszystkich znanych nam i zweryfikowanych pod kątem skuteczności, działań na rzecz PIĘKNA, które rozumiemy jako urodę, zdrowy, zadbany wygląd twarzy i ciała, dobre samopoczucie i pozytywną energię.

PRAKTYKUJEMY INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA

szczegóły

Od etapu diagnozy, poprzez ustalenie odpowiedniego programu pielęgnacji zabiegowej, a skończywszy na zaleceniach podtrzymujących uzyskane efekty.

MENU ZABIEGOWE z KTÓREGO JESTEŚMY DUMNI

szczegóły

Łączy techniki i osiągnięcia kosmetyki i medycyny estetycznej w spójne programy autorskie. Znajdują się w nim światowe hity, wśród nich ulubione zabiegi gwiazd Hollywood i nowatorskie pozycje stworzone przez Klinika Magnolia. Lekarze pracujący w  Klinika Magnolia to specjaliści najwyższej klasy, z bogatym doświadczeniem, znakomitą techniką i znajomością najnowszych trendów.

MAGNOLIA TO WYJĄTKOWE MIEJSCE

szczegóły

Znane mieszkańcom Łodzi od ponad 10 lat. Zaledwie 10 minut od ruchliwego centrum wielkiego miasta w pobliżu łódzkiej Manufaktury oraz w centrum osiedla Retkinia. Prawdziwa oaza spokoju i dobrego samopoczucia.

GWARANTUJEMY EFEKTY

szczegóły

Jakość wszystkich wprowadzanych do menu zabiegów i preparatów sprawdzamy w wielokierunkowych testach aplikacyjnych. Dzięki temu nasi klienci mogą mieć pewność, że otrzymują  produkty o najwyższej  skuteczności.

ZESPÓŁ, KTÓRYM MOŻEMY SIĘ CHWALIĆ

szczegóły

Klinice Magnolia od lat  udaje się skupiać wokół siebie grono prawdziwych profesjonalistów,  pasjonaci swoich zawodów. Są świetnie wykształceni i ciągle poszukujący nowych technologii, metod i jeszcze doskonalszych efektów.

Lekarze medycyny estetycznej

Absolwent śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Lekarz Medycyny Estetycznej Absolwent studiów podypolomowych z zakresu Medycyny Estetycznej w Śląskiej Wyższej Szkoły  Medycznej w Katowicach.  Lekarz stale podnoszący swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz konferencjach.

Ponad 20 lat pełnił funkcję ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego,  i a od 7 lat kieruje Katedrą Pomorskiego Uniwerystetu Medycznego w Szczecinie. Autor i współautor 17 książek i podręczników oraz około 200 prac naukowych z zakresu położnictwaginekologii. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gemeliologicznego, Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej oraz członek wielu innych towarzystw w Polsce i za granicą.

Kosmetolodzy

Marzena Maciaszek  Magister kosmetolog, absolwent między innymi podyplomowych studiów kosmetologii na Politechniki Łódzkiej.
Doświadczenie i umiejętności zdobywała na wielu certyfikowanych kursach, szkoleniach w kraju i zagranicą. Na pierwszym miejscu stawia satysfakcję pacjenta, dlatego wciąż systematycznie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, będąc na bieżąco z najnowszymi doniesieniami naukowymi i technikami zabiegowymi.


 

Milena Piwocka  Specjalista dyplomowany masażysta. Zabiegi z zakresu modelowania sylwetki wykonuje od 2009 roku. Specjalizuje się w metodach wielokierunkowego modelowania i wyszczuplania sylwetki. Specjalista w zakresie masaży orientalnych. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń w zakresie masaży relaksacyjnych.


REGULAMIN KLINIKI MAGNOLIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin organizacyjny określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Klinika Magnolia

2. W niniejszym regulaminie organizacyjnym następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami, zapisane z wielkiej litery, w celu odkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:
1) Regulamin- regulamin organizacyjny Kliniki Magnolia

2) Kierownik- Klinika Magnolia

3) Dokument tożsamości-paszport, dowód osobisty dla obywateli polskich oraz karta

pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców, w przypadku osób poniżej 18 roku życia:

książeczka zdrowia dziecka lub legitymacja szkolna;

4) Dane wrażliwe- dane dotyczące stanu zdrowia, stosowanych zabiegów medycznych lub

kosmetycznych oraz innych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Klinikę Magnolia, a

także dane znajdujące się w Historii Zdrowia i Choroby;

5) RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119,
poz.1).

3. Regulamin określa:
1) cele i zadania;

2) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

3) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;

4) organizację Kliniki Magnolia;

5) zasady rejestracji oraz zasady dokonywania płatności;

6) prawa i obowiązki pacjenta oraz relację lekarz-pacjent;

7) zasady udostępniania dokumentacji medycznej;

8) ochronę danych osobowych;

9) skargi i wnioski;

10) postanowienia końcowe.

4. Pacjenci, lekarz, personel pomocniczy i personel administracyjny mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem.  Odmowa zapoznania się przez pacjenta z Regulaminem może zostać potraktowana, jako rezygnacja pacjenta z usług świadczonych przez Klinikę Magnolia. Odmowa zapoznania się przez lekarzy, personel pomocniczy i personel administracyjny z  Regulaminem może zostać potraktowana, jako rażące naruszenie zasad współpracy.  Za udostępnienie treści Regulaminu odpowiedzialny jest personel administracyjny Kliniki Magnolia.  Każda osoba przebywająca na terenie Klinki ma obowiązek zachować się zgodnie z ogólnymi  zasadami obowiązującymi w miejscach publicznym, z poszanowaniem praw innych osób, w szczególności pacjentów Klinika Magnolia do intymności i nierozpowszechniania informacji o stanie zdrowia pacjentów oraz wykonywanych wobec nich świadczeniach medycznych.  Klinika Magnolia nie przyjmuje odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione przez osoby przebywające na terenie Kliniki Magnolia.  We wszystkich pomieszczeniach Kliniki Magnolia obowiązuje zakaz palenia, spożywania  alkoholu i innych środków odurzających. Klinika Magnolia zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług wobec pacjenta będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Sytuacja taka będzie uznana jako niestawienie się na wizytę lub zabieg w zarezerwowanym terminie ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z Regulaminu.

CELE I ZADANIA
5. Podstawowym celem Kliniki Magnolia jest udzielanie świadczeń medycznych przez najwyższej klasy specjalistów w szczególności z zakresu laseroterapii, medycyny estetycznej, anti-aging, ginekologii estetycznej.
Do podstawowych zadań Kliniki Magnolia należy:
1) zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych z uwzględnieniem potrzeb  i praw pacjenta;

2) holistyczne podejście do pacjenta;

3) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;

4) zapewnienie nowoczesnych metod leczniczych;

5) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla lekarzy w zakresie wskazanym w ust 1.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
6. Klinika Magnolia prowadzi działalność leczniczą w zakresie porady, leczenie i diagnostykę świadczone przez lekarzy specjalistów, działalność związaną z wykonywaniem zabiegów w szeroko pojętym zakresie medycyny estetycznej  (działalność związaną z wykonywaniem zabiegów estetycznych i laserowych), działalność fizjoterapeutyczną i nie sklasyfikowane inaczej zabiegi kosmetyczne.

7 . Zakres świadczeń udzielanych przez Klinikę Magnolia obejmuje:
1) świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej,

2) medyczne świadczenia komercyjne z zakresu medycyny estetycznej,

3) szkolenia dydaktyczne.

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
8. Świadczenia oferowane przez Klinikę Magnolia udzielane są w budynku Kliniki Magnolia  ul. Franciszkańska 49 oraz filia Armii Krajowej 54 w Łodzi

ORGANIZACJA Kliniki Magnolia
9. Klinika Magnolia zapewnia udzielanie świadczeń medycznych przez najwyższej klasy
specjalistów oraz wyszkolony personel pomocniczy i administracyjny. Klinika Magnolia zapewnia, że świadczenia medyczne są udzielane przy wykorzystaniu sprzętu odpowiedniego dla wykonywanego zabiegu, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości.  Klinika Magnolia, zapewnia, że świadczenia medyczne są udzielane w pomieszczeniach  odpowiadających wymaganiom odpowiednim do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń.

REJESTRACJA ORAZ ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
10. Klinika Magnolia udziela świadczeń medycznych odpłatnie.
Rejestracja pacjentów oraz umawianie terminów należy do zadań personelu
Niestawienie się na zabieg w zarezerwowanym terminie skutkuje przepadkiem opłaty
rezerwacyjnej.  Wpłacona opłata rezerwacyjna, która nie uległa przepadkowi, zostanie zaliczona na poczet  ceny za wykonany zabieg.  Płatność za konsultację medyczną dokonywana jest po wykonaniu usługi w recepcji Kliniki Magnolia.  Płatność za zabieg dokonywana jest po wykonaniu zabiegu w recepcji Kliniki Magnolia.  Cennik świadczeń medycznych Kliniki Magnolia znajduje się na stronie internetowej oraz pozostaje do wglądu pacjentów w recepcji Kliniki Magnolia.  Cena za usługi została określona dla poszczególnych części ciała w oparciu o powierzchnię  ciała poddaną zabiegowi. Cena za zabieg może ulec zmianie w przypadku wykonania zabiegu na większej powierzchni ciała lub ponadstandardowego zużycia preparatu.

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA ORAZ RELACJA LEKARZ-PACJENT
11. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Klinice Magnolia pacjent ma prawo do:
1) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez lekarzy, personel pomocniczy  i personel administracyjny;

2) świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,

3) rzetelnej informacji o stanie zdrowia,

4) wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po

uzyskaniu informacji o proponowanych metodach leczniczych.

Do obowiązków pacjenta należy:
1) przestrzeganie Regulaminu;

2) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających;

3) przestrzeganie higieny osobistej;

4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż.;

5) punktualne stawienie się na umówionej wizycie lub terminie zarezerwowanego zabiegu;

6) udzielenie lekarzowi wyczerpujących informacji o stanie zdrowia, chorobach, nałogach oraz przyjmowanych lekach. Pacjent określa swój stan zdrowia poprzez wypełnienie i złożenie podpisu na dokumencie: „Historia Zdrowia i Choroby”, w którym zostały one  opisane.

7) udostępnienie lekarzowi, na jego życzenie, dokumentacji medycznej, która może mieć  znaczenie przy udzieleniu konsultacji pacjentowi oraz do kwalifikacji pacjenta do zabiegu;

8) zapoznanie się z treścią dokumentacji przed zabiegowej i po zabiegowej,

9) przestrzeganie zaleceń lekarza.

Lekarz, w celu ustalenia leczenia pacjenta lub kwalifikacji do zabiegu, może skierować  pacjenta na dodatkowe badania lub konsultację specjalistyczną.

Naruszenie obowiązków określonych w ust. 2 i ust. 3 może zostać potraktowane jako brak  niezbędnego zaufania w relacji miedzy lekarzem, a pacjentem. Brak zaufania stanowi  podstawę do odmowy dalszego leczenia pacjenta,

12. Pacjent potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu poprzez złożenie podpisu na
oświadczeniu 4 złożonym przez pacjenta w dokumencie „Historia zdrowia i choroby”, które  zostanie okazane pacjentowi przed pierwszą wizytą w Klinika Magnolia.  Pacjenci mają wstęp do pomieszczeń zabiegowych lub gabinetów lekarskich wyłącznie po  zasygnalizowaniu takiej możliwości przez lekarza lub personel Kliniki Magnolia. Pacjenci nie mają wstępu do pomieszczeń służbowych.

13. Relacja pomiędzy lekarzem a pacjentem oparta jest na obustronnym zaufaniu. Lekarz świadczący usługi medyczne na terenie Kliniki Magnolia zobowiązany jest  poinformować pacjenta o :

1) stanie zdrowia pacjenta i proponowanym planie leczenia dostosowanym do indywidualnych potrzeb i stylu życia pacjenta, obejmującym dalsze wizyty i zabiegi;

2) dostępnych i odpowiadających potrzebom pacjenta metodach leczenia. Jeżeli Klinika Magnolia nie oferuje usługi najbardziej dopasowanej do potrzeb pacjenta, lekarz powinien  skierować pacjenta do właściwej placówki;

3) kosztach zabiegu i kosztach leczenia;

4) szacowanym okresie leczenia i rekonwalescencji;

5) wskazaniach i przeciwwskazaniach do zabiegu oraz możliwych komplikacjach i ryzykach;

adekwatnych do rodzaju zabiegu, Pacjent potwierdza zapoznanie się z możliwymi  komplikacjami i ryzykiem związanym z zabiegiem poprzez złożenie podpisu na  dokumencie: „Zgoda na zabieg”, w którym zostały one opisane;

6) zaleceniach pozabiegowych, w zależności od zabiegu, w formie pisemnej lub ustnie.

Na życzenie pacjenta lekarz zobowiązany jest udzielić pacjentowi informacji o ponoszonej  przez siebie odpowiedzialności i o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z  zakresu prowadzonej działalności.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA
14. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek, którego wzór stanowi  Załącznik nr 1 do Regulaminu lub zgodnie z oświadczeniem 2 złożonym przez pacjenta  w dokumencie „Historia Zdrowia i Choroby”.  Dokumentacja medyczna jest udostępniana zgodnie z wnioskiem, tj. do wglądu, w formie  wyciągu, odpisu, kopii, wydruku.  Dokumentacja medyczna jest udostępniana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.  Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu  pacjenta.  Dokumentacja medyczna jest udostępniana opiekunowi faktycznemu lub prawnemu pacjenta  po okazaniu odpisu orzeczenia sądowego lub innej osobie upoważnionej przez pacjenta. Wzór  upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Przed wydaniem dokumentacji w siedzibie Klinika Magnolia należy okazać dokument  tożsamości.

Klinika Magnolia nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
15. Administratorem danych osobowych i danych wrażliwych pacjentów jest Klinika Magnolia.  Każdy pacjent na życzenie personelu Klinika Magnolia, zobowiązany jest do podania swoich  danych osobowych i danych wrażliwych oraz szczegółowego wypełnienia Historii Zdrowia i  Choroby. Podanie danych, o których mowa w ust. 2 jest warunkiem udzielenia świadczeń przez Klinika Magnolia. Niewypełnienie obowiązku o którym mowa w ust. 2 może skutkować nieudzieleniem świadczeń.  Dane są przetwarzane w celu udzielenia, w siedzibie Klinika Magnolia, świadczeń zdrowotnych, oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, rejestracji wizyt, a także prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, oraz do przesyłania pacjentom korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.  Dane są przetwarzane wyłącznie przez personel Klinika Magnolia.  Poza okresami przetwarzania danych w celach określonych w ust. 4 dane pacjentów będą  przechowywane przez cały okres istnienia Klinika Magnolia w celach archiwalnych.

Pacjenci lub osoby, o których mowa w § 14 ust. 5 i ust. 6 mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania.  Pacjenci lub osoby, o których mowa w § 14 ust. 5 i ust. 6, w ramach prawa do przenoszenia  danych, ma prawo do uzyskania skanów dokumentacji, na której ich dane osobowe, lub dane  wrażliwe się znajdują lub żądania przesłania przez Klinika Magnolia ww. danych do innego  administratora.

Klinika Magnolia udziela dostępu do danych lub poprawia dane na zasadach i w terminie  określonym w §14 Regulaminu. Każdy pacjent w dowolnym momencie, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec  przetwarzania jego danych na cele marketingowe. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej  na recepcji w siedzibie Klinika Magnolia, skierować na adres  klinikamagnolia@wp.pl,    przesyłką poleconą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Klinika Magnolia niezwłocznie, po otrzymaniu sprzeciwu, zaprzestanie przetwarzać dane pacjenta,  którego sprzeciw dotyczy.  Pacjenci lub osoby, o których mowa w § 14 ust. 5 i ust. 6 mają prawo, w każdym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W przypadku woli cofnięcia zgody koniecznym jest doręczenie do siedziby Klinika Magnolia stosownego pisma.  Zgromadzone przez Klinika Magnolia dane osobowe i dane wrażliwe pacjentów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.  W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Klinika Magnolia danych osobowych i danych wrażliwych pacjentów narusza przepisy RODO, pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
16. Klinika Magnolia lub personel Klinika Magnolia, mogą udzielać innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
1) pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny wyrażą na to  zgodę;

2) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z  udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny,  uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;

3) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

17. Administratorem danych osobowych personelu Klinika Magnolia jest Klinika Magnolia.
Dane osobowe personelu Klinika Magnolia są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane, o których mowa w ust. 2 są przetwarzane wyłącznie przez personel Klinika Magnolia.
Poza okresami przetwarzania danych w celach określonych w ust. 2 dane personelu Klinika Magnolia będą przechowywane przez cały okres istnienia Klinika Magnolia w celach archiwalnych.  Personel Klinika Magnolia ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania.  Członek personelu, w ramach prawa do przenoszenia danych, ma prawo do uzyskania skanów dokumentacji, na której znajdują się ich dane osobowe lub żądania przesłania przez Klinika Magnolia danych do innego administratora.  Klinika Magnolia udziela dostępu do danych lub poprawia dane na zasadach i w terminie  określonym w §14 Regulaminu.

Członek personelu Klinika Magnolia ma prawo, w każdym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W przypadku woli cofnięcia zgody koniecznym jest doręczenie do  siedziby Klinika Magnolia stosownego pisma.  Zgromadzone przez Klinika Magnolia dane osobowe członków personelu Klinika Magnolia są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.  W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Klinika Magnolia danych osobowych narusza przepisy RODO, członkowi personelu Klinika Magnolia przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
18. Klinika Magnolia stosuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych i danych wrażliwych pacjentów i członków personelu.  Personel Klinika Magnolia został przeszkolony w zakresie zasad bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych osobowych i danych wrażliwych pacjentów i członków personelu.
Personel Klinika Magnolia zobowiązany jest do przechowywania danych osobowych i danych wrażliwych pacjentów oraz danych osobowych członków personelu, w sposób  uniemożliwiający dostęp do tych danych przez osoby nieupoważnione.

SKARGI I WNIOSKI
19. Pacjenci mogą składać skargi i wnioski dotyczące działalności Klinika Magnolia do Kierownika Klinika Magnolia.  Skargi i wnioski można składać w formie pisemnej na recepcji w siedzibie Klinika Magnolia, kierować na adres Klinika Magnolia przesyłką poleconą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu spowodowanych czasową ich nieobecnością w Klinika Magnolia, w tym, urlopem odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie. O tym fakcie pacjent zostaje powiadomiony.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
20. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 wzór Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej;

2) Załącznik nr 2 wzór Upoważnienia do udostępnienia dokumentacji medycznej.

Regulamin organizacyjny dotyczy wszystkich pacjentów Klinika Magnolia, którzy po dniu  wejścia w życie postanowień Regulaminu po raz pierwszy lub kolejny będą korzystać ze  świadczeń medycznych oferowanych przez Klinika Magnolia. Regulamin dotyczy również tych pacjentów, którzy przed dniem wejścia w życie  postanowień Regulaminu zarezerwowali  termin konsultacji lub zabiegu w Klinika Magnolia, ale z tych świadczeń, do dnia określonego w ust. 3 nie skorzystali.

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie w dniu 1 maja 2018 r.
Załączniki:

1) Załącznik nr 1 wzór Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej;

2) Załącznik nr 2 wzór Upoważnienia do udostępnienia dokumentacji medycznej.

9. Załącznik nr 1 Regulaminu

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W imieniu własnym/pacjentki

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[dane pacjenta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL]

wnoszę o udostępnienie_______________________________________________________

[proszę wskazać sposób udostępnienia: do wglądu/kopi/w formie wyciągu/odpisu/kopii /wydruku /mailowo]

dokumentacji medycznej

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

[proszę wskazać czy całości , czy części i określić jakiej części, którego dokumentu]

Wnioskowaną dokumentację proszę przesłać na mój adres mailowy _______________________

[proszę wypełnić tylko w przypadku wniosku o udostępnienie dokumentacji mailowo]

[data i czytelny podpis Wnioskodawcy]

Załącznik:

[tylko, gdy Wnioskodawca nie jest pacjentem]

________________________________________________________________¾

[proszę wskazać prawo do złożenia wniosku: upoważnienie lub orzeczenie sądowe (dane sądu, data, sygnatura akt)]

Wypełnia przedstawiciel personelu administracyjnego Klinika Magnolia.

________________________________________________________________________________________________________________

[data wpływu wniosku do Klinika Magnolia]

10. Załącznik nr 2 Regulaminu

UPOWAŻNIENIE DO UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W imieniu własnym

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

[dane pacjenta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL]

niniejszym upoważniam

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[dane osoby upoważnionej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL]

do

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

[zakres upoważnienia: informowania o stanie zdrowia, wynikach badań/wgląd do dokumentacji/udostępnienia dokumentacji/]

[data i czytelny podpis pacjenta]

Wypełnia przedstawiciel personelu administracyjnego Klinika Magnolia.


Drodzy Pacjenci,
zdrowie i bezpieczeństwo Wasze oraz naszych pracowników są i zawsze były dla nas najwyższym priorytetem. Jako placówka medyczna zostaliśmy zakwalifikowani do szczepień w etapie 0, dzięki czemu 100% naszego zespołu zostało zaszczepione przeciwko COVID-19 produktem leczniczym Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech.
Bezpieczeństwo jest wartością, którą się kierujemy i w zakresie której nie uznajemy żadnych kompromisów. Surowo przestrzegając zaleceń GIS oraz wdrażając bardzo wysokie standardy higieny oraz rygorystyczne procedury aseptyki, od początku pandemii dokładaliśmy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym Pacjentom i personelowi. Cieszymy się, że jako gabinet medycyny estetycznej mogliśmy wziąć udział w szczepieniach w pierwszej kolejności, tym samym czyniąc naszą klinikę bezpieczniejszym miejscem.
Informacja o szczepieniach poszczególnych lekarzy i kosmetologów jest dla Państwa dostępna w rejestracji.

W celu zapewnienia Pacjentom oraz personelowi kliniki maksymalnego bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

  • zakładanie przed wejściem do kliniki maseczek ochronnych zakrywających nos i usta,
    dezynfekcję dłoni płynem antybakteryjnym po wejściu do kliniki,
    przychodzenie na wizyty oraz zabiegi bez osób towarzyszących.

Informujemy, że maseczka jest bezwzględnie wymagana. Pacjenci niestosujący się do w/w zasad, nie będą mogli skorzystać z wizyty i zabiegów w naszej klinice. Powyższe zasady dostępne są również na drzwiach wejściowych każdej placówki Kliniki Magnolia. Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania przyczynią się do bezpieczeństwa nas wszystkich.

PROCEDURY ZABIEGOWE KLINIKI MAGNOLIA

Makijaż permanentny jest zabiegiem, który podlega ścisłym procedurom w gabinecie Magnolia. Rozpoczyna się wstępną informacją w zakresie przebiegu procedury, zasad jakie dotyczą wykonania makijażu, przebiegu całego procesu związanego z wykonaniem makijażu. Omówione zostają wszystkie etapy zabiegu.  Klient otrzymuje stosowną ankietę, w której umieszczone są wszystkie najważniejsze informacje związane ze wskazaniami, przeciwwskazaniami do zabiegu. W ankiecie umieszczone są także wszystkie informacje, które klient powinien otrzymać, związane z postępowaniem po zabiegu oraz tym,  jakie kosmetyki powinno się/można używać,  włączeniem  preparatów pielęgnacyjnych,  stosowaniem środków bezpieczeństwa, aby nie wyniknęły działania niepożądane/ powikłania .

W ankiecie jest umieszczona również informacja w jakim okresie należy dokonać korekty makijażu.  Korekta jest jednym z etapów zakończenia wykonywania usługi. W czasie wykonywania makijażu permanentnego pacjent ma pełną kontrolę nad każdym etapem przebiegu zabiegu. Na wstępie Klientka ustala wraz z linergistką kształt brwi, który nanoszony jest odpowiednią, zmywalną kredką. Na tym etapie wspólnie z pacjentką wyznaczany jest kontur, rozmiar, wielkość, długość i  szerokość brwi. Następnie, po zaakceptowaniu danego kształtu, Klientka wybiera razem z linergistką kolor, jaki finalnie ma zostać uzyskany na skórze. Do dyspozycji jest ponad 20 różnych kolorów.  Kolejnym etapem jest znieczulenie chwilowe pacjentki do makijażu, a następnie przystąpienie do pierwszych aplikacji pigmentu. Klient cały czas ma przy sobie lusterko, jest świadomy i ogląda nanoszony pigment.  Akceptuję każdy krok procesu wykonywania makijażu permanentnego. Po zakończonym wstępnie w wypełnieniu wybranego kształtu klient ocenia czy jest zadowolony. Jeśli nie – wskazuje linergistce swoje sugestie i wspólnie ustalają ostateczne szczegóły wykonanego makijażu. Czasem jest to kwestia wydłużenia lub pogrubienia w określonych miejscach makijażu bądź też zagęszczenia pigmentu zgodnie z oczekiwaniami klientki. Po zakończonym makijażu permanentnym Klientka jeszcze raz, ostatecznie, ocenia, patrząc w lusterko, czy jest zadowolona z udzyskanego kształtu i koloru. Jeśli tak – makijaż zostaje utrwalony.  Po kilku minutach, kiedy pigment zostaje utrwalony Klient ostatecznie wyraża swoją opinię na temat wykonania makijażu.  Z chwilą kiedy makijaż zostaje zaakceptowany, Klient opuszcza gabinet. W ciągu 30 dni makijaż utrwala się, wyłuszcza,  następuje proces gojenia naskórka. Może na tym etapie dojść do lekkiej zmiany koloru – może on np. zblednąć (w zależności od pielęgnacji domowej czy stanu skóry)
Po 30 dniach Klientka ma obowiązek i prawo skorzystać z korekty, która jest ostatnim etapem wykonywania makijaż. W czasie korekty, zgodnie z sugestiami pacjenta dochodzi do ostatecznego skorygowania kształtu i koloru makijażu permanentnego.

 


 

ZABIEG LASEROWY PROCEDURA KLINIKI MAGNOLIA

Procedura wykonywania zabiegu laserowego laserem frakcyjnym

Zabieg laserem frakcyjnym wykonujemy w celach poprawy jakości skóry, leczniczych, usuwając przebarwienia (melasę) oraz poprawiając kondycję i elastycznej skóry, pobudzając pracę kolagenu. Zabieg laserem frakcyjnym wykonywany jest następującej procedurze:
Klient po wstępnej konsultacji otrzymuje do wypełniania ankietę, w której zamieszczone są wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia, wskazań, przeciwwskazań do zabiegu oraz wstępna informacja w zakresie postępowania i przebiegu regeneracji po zabiegu laserowym.
Zabieg laserem frakcyjnym wykonujemy na ustalonym z Klientem obszarze ciała, po uprzednim znieczuleniu. Po zakończeniu wykonywania zabiegu pacjent otrzymuje kompresy chłodzące, w celu wyciszenia intensywnej reakcji termicznej. Z chwilą kiedy uzyskujemy optymalny komfort, pacjent może opuścić gabinet. W załączeniu otrzymuje specjalną instrukcję, jak postępować po zabiegu laserowym, w której opisane są kolejne doby oraz wymienione rodzaje preparatów do pielęgnacji oraz procedury postępowania na kolejne 30 dni. Po 14 dniach pacjent umawiany jest na kontrolę po zabiegowa, w celu sprawdzenia procesu gojenia. Jeśli po tym okresie Pacjent nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, zabieg uznajemy za zakończony.

 

Procedura wykonywania zabiegu laserowego laserem zamykania naczynek

Zabieg zamykania naczyń laserem diodowym jest procedurą mającą na celu zlikwidowanie rozszerzonych naczyń. Zabieg może być przeprowadzony jednorazowo bądź wielokrotnie, w zależności od wskazań pacjenta i rodzaju problemu. Przed zabiegiem pacjent otrzymuje stosowną ankietę, w której ma obowiązek poinformować wykonującego zabieg specjalistę  o wszystkich wskazaniach i przeciwwskazaniach związanych ze stanem zdrowia. W ankiecie umieszczone są wszystkie niezbędne informacje a zatajenie ich może powodować nieprzewidziane w skutkach efekty uboczne bądź powikłania.
W czasie zabiegu Pacjent może odczuwać delikatne szczypanie. Po zabiegu laserowego zamykania naczyń może wystąpić delikatny rumień, utrzymujący się dwie doby lub dłużej, w zależności od stosowanej pielęgnacji pozabiegowej oraz intensywności przeprowadzonej procedury zabiegowej. Po zabiegu, w momencie, kiedy zostanie zakończona procedura zabiegowa, Pacjent może ocenić w otrzymanym lusterku jak wygląda stan skóry po zabiegu.  Widzi ilość pozamykanych naczyń i akceptuje efekty zabiegu.
Po 14 dniach pacjent zostaje umówiony na kontrolę, w celu sprawdzenia procesu gojenia. Z chwilą, kiedy Pacjent zaakceptuje efekt zabiegu, uznajemy procedurę za zakończoną.

ZABIEG MEDYCYNY ESTETYCZNEJ PROCEDURA KLINIKI MAGNOLIA

Procedura wykonywania zabiegów medycyny estetycznej.

W czasie wykonywania zabiegu medycyny estetycznej, na wstępie Pacjent ustala w gabinecie rodzaj korekty, przekazuje lekarzowi informacje w zakresie obszarów, które stanowią dla niego dyskomfort i wymagają korekty. Lekarz razem z pacjentem ustala technikę i rodzaj korekty, uzgadniając precyzyjnie, jak będzie wyglądała procedura zabiegowa, miejsca nakłuć oraz ustala jakiego preparatu będzie używał do wykonania zabiegu, informując Pacjenta o tym, że, w zależności od rodzaju problemu, mogą zostać użyte różne preparaty, w różnej ilości .
Przed rozpoczęciem zabiegu Pacjent otrzymuje stosowną ankietę, w której jest zobowiązany do umieszczenia wszystkich informacji związanych ze stanem swojego zdrowia. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza o wszystkich przebytych  chorobach, stosowanych lekach, uczuleniach  bądź innych  problemach zdrowotnych, które mogą być przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu medycyny estetycznej . Zatajenie tych informacji może powodować nieprzewidziane powikłania po zabiegowe, za które będzie odpowiadał pacjent (z uwagi na brak zachowania odpowiedniej staranności przy udzielaniu informacji wywiadu medycznego w ankiecie). Po ustaleniu przebiegu zabiegu pacjentka, w zależności od potrzeby, zostaje znieczulona a następnie specjalista przechodzi do wykonania zabiegu. W tym momencie pacjent może sam zgłosić swoje uwagi i wspólnie konsultować przebieg procedury zabiegowej z lekarzem. Po zakończeniu zabiegu pacjent ocenia z lekarzem poziom zadowolenia z wykonania zabiegu. Jest to moment kiedy można dokonać ostatecznych korekt.  Po uzyskaniu ostatecznego  efektu przeprowadzonej procedury, pacjent zostaje poinformowany o pielęgnacji pozabiegowej, wskazaniach i przeciwwskazaniach dotyczących postępowania po zabiegu. Po zabiegu pacjent otrzymuje stosowną informacje o pielęgnacji przez kolejne 30 dni oraz jeśli jest to konieczne wskazówki jak postępować po zabiegu w okresie dłuższym. Pacjent posiada pełną kontrolę nad ilością podawanego preparatu w trakcie zabiegu oraz jest w pełni świadomy jakiego preparatu lekarz używa w czasie zabiegu. W zależności od przeprowadzonej procedury Pacjent może zostać umówiony na kontrolę po zabiegu w ciągu kolejnych 30 dni. Można wtedy dokonać korekty – jeśli zachodzi taka potrzeba. Jeśli pacjent nie wnosi żadnych zastrzeżeń – procedurę uznajemy za zakończoną.


ZABIEG KOSMETYCZNY  PROCEDURA KLINIKI MAGNOLIA

REKLAMACJA ZABIEGU  PROCEDURA KLINIKI MAGNOLIA
Pacjenci mogą składać skargi i wnioski dotyczące działalności Klinika Magnolia do Kierownika Klinika Magnolia.  Skargi i wnioski można składać w formie pisemnej na recepcji w siedzibie Klinika Magnolia, kierować na adres Klinika Magnolia przesyłką poleconą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu spowodowanych czasową ich nieobecnością w Klinika Magnolia, w tym, urlopem odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie. O tym fakcie pacjent zostaje powiadomiony.
Informujemy że skargi i reklamacje zamieszczane za pomocą portali społecznościowych nie są rozpatrywane a ich zamieszczanie zostaje potraktowane jako pomówienie i może stanowić podstawę wszczęcie postępowania karnego wobec osoby zamieszczającej takie treści.
Integralną częścią reklamacji stanowią dostępne  załączniki:
1) Załącznik nr 1 wzór Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej;

2) Załącznik nr 2 wzór Upoważnienia do udostępnienia dokumentacji medycznej.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W imieniu własnym/pacjentki

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[dane pacjenta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL]

wnoszę o udostępnienie_______________________________________________________

[proszę wskazać sposób udostępnienia: do wglądu/kopi/w formie wyciągu/odpisu/kopii /wydruku /mailowo]

dokumentacji medycznej

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

[proszę wskazać czy całości , czy części i określić jakiej części, którego dokumentu]

Wnioskowaną dokumentację proszę przesłać na mój adres mailowy _______________________

[proszę wypełnić tylko w przypadku wniosku o udostępnienie dokumentacji mailowo]

[data i czytelny podpis Wnioskodawcy]

Załącznik:

[tylko, gdy Wnioskodawca nie jest pacjentem]

________________________________________________________________¾

[proszę wskazać prawo do złożenia wniosku: upoważnienie lub orzeczenie sądowe (dane sądu, data, sygnatura akt)]

Wypełnia przedstawiciel personelu administracyjnego Klinika Magnolia.

________________________________________________________________________________________________________________

[data wpływu wniosku do Klinika Magnolia]

10. Załącznik nr 2 Regulaminu

UPOWAŻNIENIE DO UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W imieniu własnym

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

[dane pacjenta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL]

niniejszym upoważniam

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[dane osoby upoważnionej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL]

do

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

[zakres upoważnienia: informowania o stanie zdrowia, wynikach badań/wgląd do dokumentacji/udostępnienia dokumentacji/]

[data i czytelny podpis pacjenta]

Wypełnia przedstawiciel personelu administracyjnego Klinika Magnolia.

Z CZEGO WYNIKA CENA?
Szanowny Pacjencie – próbując porównać koszt zabiegów w różnych gabinetach i klinikach nie wystarczy jedynie podanie samej kwoty – warto i należy sprawdzić:

1. Co dokładnie zawierają porównywane ceny – czy obejmują koszty:
• znieczulenia
• wizyt kontrolnych
• implantów, nici, preparatów używanych np. do wypełniania zmarszczek,
itp.

2. KTO pracuje w danej klinice i wykonuje Państwu zabiegi:
• czy jest to lekarz, jakie ma doświadczenie i praktykę, jakie specjalizacje, dorobek i tytuł naukowy, do jakich towarzystw naukowych należy itd.

3. JAKIM sprzętem i preparatami dysponuje klinika – sprzęt medyczny najwyższej jakości spełniający surowe kryteria pozwala na osiąganie zupełnie innych efektów niż podobnie nazywane kosmetyczne odpowiedniki.
Doświadczenie wykonującego zabieg jest kluczowym czynnikiem decydującym zarówno o skuteczności jak i o bezpieczeństwie terapii.
Preparaty renomowanych firm są wielokrotnie droższe i bezpieczniejsze niż niewiadomego pochodzenia odpowiedniki stosowane w gabinetach oferujących super oferty i promocje często poniżej kosztów zakupu wysokiej jakości preparatu.

CO SKŁADA SIĘ NA CENĘ:

1. PERSONEL MEDYCZNY.

2. KOSZTY SPRZĘTOWE I MATERIAŁOWE.

Sprzęt i materiały (np. lasery, sprzęt i leki do znieczulenia, szwy chirurgiczne itp.) muszą być wysokiej jakości, co samo w sobie sprawia, że nie mogą być tanie. Dodatkowo na ich wysoką cenę wpływa fakt, iż zużywają się i starzeją technologicznie, a więc muszą być wymieniane.

3. KOSZTY PRZYGOTOWANIA PROFESJONALNEJ KLINIKI.

Pomieszczenia, w których mogą być wykonywane zabiegi laserowe oraz chirurgiczne muszą spełniać liczne, ściśle określone, specjalne wymagania. Sprawia to, że zarówno ich przygotowanie, jak i eksploatacja jest wysoce kosztowna.

4. KOSZTY ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM ORAZ ZDOBYWANIEM DOŚWIADCZENIA PRZEZ PERSONEL MEDYCZNY.

Nie jest możliwe uprawianie zawodu lekarza czy kosmetologa bez ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Nieustanne szkolenia, kongresy, sympozja oraz koszty czasopism naukowych i książek są bardzo wysokie. Wpływa to w sposób pośredni na jakość i bezpieczeństwo, ale również cenę zabiegu/operacji.

Ponadto warto bardzo dokładnie sprawdzić czy zabieg wykonywany jest w renomowanej klinice posiadającej doświadczenie i stosującej odpowiednią politykę jakości i szkolenia personelu, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa i prawidłowego efektu – rodzi jednak określone koszty wyższe niż np. w gabinecie kosmetycznym o znikomym doświadczeniu.

Niezwykle istotna jest także polityka kliniki związana z powtórnymi zabiegami, korektami wynikającymi z ewentualnych możliwych powikłań oraz ustalenie, czy jeśli dojdzie do powtórnego zabiegu, to będzie to płatność częściowa, całkowita, czy też zostanie on zrealizowany bezpłatnie w ramach pierwotnego zabiegu.

Zabiegi z użyciem sprzętu laserowego są niezwykle trudne do porównania cenowego – rodzaj i jakość użytego znieczulenia, sprzęt dodatkowy używany do zabiegu (systemy chłodzenia skóry, filtry wirusologiczne itp.) oraz
doświadczenie, wiedza i ilość personelu pracującego przy danym zabiegu ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo, skuteczność, komfort i efekt końcowy. Jednak ma to również znaczny wpływ na koszt zabiegu.

Na konsultacji ustalana jest realna cena  zabiegu w oparciu o rodzaj i charakter Państwa problemów. Gabinety „idące” na ilość – podają minimalną cenę, za którą są w stanie zrobić zabieg niezależnie od rodzaju problemu – najczęściej w niewystarczająco skuteczny sposób, przez nieodpowiednio wykwalifikowany personel będący „na prowizji”, nie zaś firmujący swoim własnym nazwiskiem i renomą klinikę, w której pracuje.
W przypadku Kliniki Magnolia podane na stronie ceny obejmują całościowy koszt zabiegów wykonywanych przez wykwalifikowany personel. Cena ta zawiera  zarówno znieczulenie, wizyty kontrolne, jak i zakup wszystkich materiałów związanych z zabiegiem (nici, opatrunki, implanty, preparaty). Dajemy Państwu gwarancję bezkompromisowej dbałości o najdrobniejsze szczegóły. Zapewniamy bezpieczeństwo i komfort podczas wykonywania zabiegów oraz profesjonalizm i wysoką jakość zabiegów.

Title